Фото без опису

 

1ВОКМСТАР Олександрівської  сільської  ради   оголошує конкурс   на посаду   керівника   Олександрівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Приазовського району Запорізької області

           

2. Умови оплати праці директора:

  Посадовий оклад  директора визначається  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями,надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 зі змінами та доповненнями.

 

3. Кваліфікаційні вимоги:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно Закону України «Про повну загальну середню освіту».

4. Для участі у конкурсі необхідно подати:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію  та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копію  паспорта громадянина України;
- копію  документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
-  копію  трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
- довідку про відсутність судимості;
-  мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 - інші документи, що підтверджують  професійні та/
 або моральні якості.
Документи подаються  з 15 листопада до 15 грудня 2021 року  включно до ВОКМСТАР Олександрівської сільської ради за адресою с. Олександрівка, вул. Центральна, 90.

5. Дата і місце початку конкурсного відбору: 27 грудня 2021 року, ВОКМСТАР Олександрівської сільської  ради.

6. Етапи проведення конкурсу:

перевірка  комісією поданих  документів  щодо відповідності встановленим вимогам;
прийняття  рішення про допущення та/або недопущення до участі у
конкурсі - 20 грудня 2021 р. 

- ознайомлення кандидатів із закладом освітиз 20.12.21 до 25.12.21р. його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу

- оприлюднює на вебсайті Департаменту перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі 21.12.2021р.

- проведення письмового тестування - 27 грудня 2021 року

перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного  завдання,

публічна  та відкрита  презентація перспективного плану  розвитку закладу освіти,

а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах

змісту конкурсного випробування

- визначення переможців конкурсу – 28 грудня 2021 року

- укладання договорів з переможцями конкурсу – 30 грудня 2021 року

 

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи,

уповноваженої надавати інформацію про конкурс та  приймати документи для участі у конкурсі: головний спеціаліст ВОКМСТАР  Наталя Борова ,(тел.)066-265-66-24 doshkillya_osvita@ukr.net