Щодо проходження

обов’язкових медичних оглядів

 

На підставі:   

   -  Постанови Кабінету Міністрів України № 392 від 20  травня 2020 р «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»

{Установити з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, з 19 грудня 2020 р. до 30 квітня 2021 р. на території України карантин, продовживши на всій території України дію карантину згідно з Постановами КМ № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956 від 13.10.2020, № 1100 від 11.11.2020, № 1236 від 09.12.2020, № 104 від 17.02.2021}

        - Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» ст.26 «Обов’язковімедичні огляди»,

 - Працівники підприємств, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, повинні проходити обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди. 

 -  Власникипідприємств, установ, організаційабоуповноважені ними органинесутьвідповідальністьзгідно з чиннимзаконодавствомза організацію і своєчасністьпроходженняпрацівникамиобов'язковихмедичнихоглядів і допуск їх до роботи без наявностінеобхідногомедичноговисновку.

         -    Постанови КМУ від 23.05.2001 №559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»

      п. 13. Лікувально-профілактичнізаклади для дорослих (санаторії, будинкивідпочинку, пансіонати, будинки-інтернати):

 адміністрація,

 вихователі, помічникивихователів,

 медичний персонал (лікарі, середній та молодшиймедичний персонал),

 технічний персонал, у тому числіприбиральникиприміщень,

 працівникихарчоблоків, їдалень та роздавальнихпунктів.

     п.  18.  Готелі:

 адміністрація, що бере участь у процесі обслуговування,

 чергові, покоївки, кастелянки,

 технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

 

 Щорічно в регіоні реєструються випадки захворювань на сальмонельоз та бактеріоносійства збудника сальмонельозу. Досить висока інвазованість населення контактним гельмінтозом (ентеробіозом).

 Відсутність повного обстеження працівників оздоровчих закладів (в т.ч. адміністративного та технічного персоналу) на інфікованість та інвазованість інфекційними захворюваннями  в відповідності до вимог  Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» ст.26 «Обов’язкові медичні огляди», створює  загрозу розповсюдження  інфекційних захворювань як в оздоровчих закладах, так і за їх межами.

 

Завідувач ВП «Мелітопольський

МВ ДУ «ЗОЛЦ МОЗУ»                                                                                            Р. В. Скляров