Фото без описуФото без опису

УВАГА, КОНКУРС!

з визначення виконавця (ів) послуг на вивіз твердих та рідких побутових відходів на території Олександрівської територіальної громади

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ

1. Найменування, місце знаходження організатора конкурсу.

Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради,             вул.Центральна, 90, с.Олександрівка, Мелітопольський район, Запорізька область, 72445, тел.098-85-57-188, e-mail: olex-rada@ukr.net Web: https://olexandrivska-gromada.gov.ua/ Код ЄДРПОУ 04353801.

2. Підстава для проведення конкурсу.

Рішення виконавчого комітету Олександрівської сільської ради від           «18 серпня 2021 року № 90 «Про право вивезення твердих побутових відходів на території Олександрівської територіальної громади».

3. Місце, дата і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитись з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів на території Олександрівської територіальної громади.

3.1Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради, с.Олександрівка, Мелітопольський район, вул.Насонова,4(Будинок культури, 2-й поверх, зала конференцій).

3.2 Дата та час проведення конкурсу: «01» грудня 2021, о «10» годині «00» хвилин.

3.3.Провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва, ЖКГ та благоустрою Олександрівської сільської ради Катьянова Єлизавета Борисівна, т.моб. +380973068776, е-mail: katianovalika@gmail.com.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

4.1 Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців;

4.2 Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових та великогабаритних ремонтних відходів, що утворюються на території Олександрівської територіальної громади.

4.3 Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази на території Олександрівської територіальної громади, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних  транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного  санітарного стану спеціально-обладнаних транспортних засобів.

4.4 Вартість послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Олександрівської сільської ради за 1 куб.м.

4.5 Обов'язкове завантаження твердих побутових відходів.

4.6 Досвід роботи на території України не менше 2-х років з надання послуги вивезення твердих побутових відходів.

4.7 Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Олександрівської територіальної громади, відповідно до вимог  нормативних документів.

4.8 Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

5. Перелік документів, які подаються учасником Конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.

5.1 Заява на участь у Конкурсі (форма заяви додається).

5.2 Копія Статуту або іншого установчого документу.

5.3 Балансовий звіт суб'єкту господарювання за останній звітний період.

5.4 Довідка з податкового органу про відсутність заборгованості за податковими зобов'язаннями та рахунками станом на момент подачі конкурсної документації.

5.5 Довідка–характеристика спеціально обладнаних транспортних засобів (тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації), наявність власної ремонтної бази, контейнерного парку.

5.6 Документ, що містить відомості про обсяги надання послуги з  перевезення твердих побутових відходів за останній рік;

5.7 Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій;

5.8 Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду.

5.9 Довідка про забезпечення умов для миття спеціально обладнаних  транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.

5.10 Довідки про проходження водіями  медичного огляду.

5.11 Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості, про підприємство:

5.11.1 реквізити ( адреса юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

5.11.2 керівництво (посада, ім'я по-батькові, телефон для контактів);

5.11.3 форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

5.12 Довідка, складена у довільній формі про систему переробки (оброблення) побутових відходів перед їх захороненням.

5.13 Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

5.14 Договір на право власності чи оренди (суборенди) земельної ділянки, де буде здійснюватися захоронення  твердих побутових  відходів;

5.15 Довідка складена у довільній формі про згоду на укладання договору  на технічне обслуговування та утримання в належному стані контейнерів для збору побутових відходів.

5.16 Документи, що містять відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (за наявністю).

5.17 Розмір тарифу на вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території Олександрівської територіальної громади за 1 куб м;

5.18 Інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

5.19 Примітки:

5.19.1 усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені в установленому законодавством порядку;

5.19.2 у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його  кваліфікаційним вимогам чи звернутись за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

5.19.3 у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його відповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього учасника і визначає переможця конкурсу серед тих учасників, які залишились.

 

6. Вимоги до конкурсних пропозицій.

6.1 Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

6.2 Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу в письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

6.3 Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів передбачених конкурсною документацією.

6.4 Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

6.5 Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті. На якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

6.6 Пропозиція друкується та підписується  учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином несе учасник.

6.7 Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована. Мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

 

7. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій

Пропозиції учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:

 Кваліфікаційні вимоги                                           Критерії відповідності

7.1 Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів), що утворюються на території Олександрівської територіальної громади.

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів - твердих, великогабаритних, ремонтних

для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються.

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

7.2 Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів.

наявність власного або орендованого контрольно- технічного пункту

7.3 Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів.

7.4 Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті.

7.5 Можливість забезпечувати зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення твердих побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством.

7.6 Вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Олександрівської територіальної громади.

7.7 Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил.

 

7.8 Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

7.9 Забезпечення прибирання контейнерних майданчиків після вивезення відходів

7.10 Наявність власного контейнерного парку у кількості: не менш, як 50 контейнерів для збирання ТПВ.

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

 

 

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

 

 

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

 

 

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад  два  роки

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

перевага надається учасникові, який забезпечить прибирання  контейнерних майданчиків після вивезення відходів

перевага надається учасникові, який має у власності контейнери для збору ТПВ у кількості не менш, як 50 штук для збирання  твердих побутових відходів.

У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визнається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за умови участі в голосуванні не менше половини складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.

У разі необхідності (неякісний друк документу або інші випадки, які унеможливлюють перевірку відповідності учасника кваліфікаційним вимогам) організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника конкурсу повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам. Відповідальність за достовірність наданих документів та інформації, яка надана в цих документах, затверджених підписом і печаткою учасника, несе учасник конкурсу.

 

8. Терміни та місце надання конкурсних пропозицій , а також місце, день, час розкриття конверту з  конкурсними пропозиціями.

Місце надання конкурсних пропозицій: Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради, вул.Центральна, 90, с.Олександрівка, Мелітопольський район, Запорізька область, 72445, Спосіб: особисто або поштою.

Кінцевий строк подачі  конкурсних пропозицій: «_25__» листопада    2021 року до 17 год.00 хв.

Конверт з конкурсними пропозиціями буде розкрито під час проведення конкурсу:

«_01__» грудня 2021 року о 10 год.00 хв. Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради, с.Олександрівка, Мелітопольський район, вул.Насонова,4 (Будинок культури, 2-й поверх, зала конференцій).

РІДКІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ

1. Найменування, місце знаходження організатора конкурсу.

Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради, вул.Центральна, 90, с.Олександрівка, Мелітопольський район, Запорізька область, 72445, тел.098-85-57-188, e-mail: olex-rada@ukr.net Web: https://olexandrivska-gromada.gov.ua/ Код ЄДРПОУ 04353801.

2. Підстава для проведення конкурсу.

Рішення виконавчого комітету Олександрівської сільської ради від           «18 серпня 2021 року № 91 «Про право вивезення рідких побутових відходів на території Олександрівської територіальної громади».

3. Місце, дата і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитись з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів на території Олександрівської територіальної громади.

3.1. Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради, с.Олександрівка, Мелітопольський район, вул.Насонова,4 (Будинок культури, 2-й поверх, зала конференцій).

3.2. Дата та час проведення конкурсу: «01» грудня 2021, о «10» годині «00» хвилин.

3.4. Провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва, ЖКГ та благоустрою Олександрівської сільської ради Катьянова Єлизавета Борисівна, т.моб. +380973068776, е-mail: katianovalika@gmail.com.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

4.1 Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців;

4.2 Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових та великогабаритних ремонтних відходів, що утворюються на території Олександрівської територіальної громади.

4.3 Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази на території Олександрівської територіальної громади, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних  транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного  санітарного стану спеціально-обладнаних транспортних засобів.

4.4 Вартість послуги з вивезення твердих побутових відходів  на території Олександрівської сільської ради за 1 куб.м.

4.5 Обов'язкове завантаження рідких побутових відходів.

4.6 Досвід роботи на території України не менше 2-х років з надання послуги вивезення рідких побутових відходів.

4.7 Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Олександрівської територіальної громади, відповідно до вимог  нормативних документів.

4.8 Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

 

5. Надання послуг з вивезення рідких побутових відходів повинно відповідати:

5.1 статті 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

5.2 статті 351 Закону України «Про відходи»;

5.3 постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року                  № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»;

5.4 постанові Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року            № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»;

5.5 постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року             № 1173 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання житлово-комунальних послуг.

 

6. Для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам учасниками конкурсу надаються наступні документи:

6.1 копія статутних документів (статут, положення тощо);

6.2 копія балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;

6.3 оригінал довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та рахунками до Пенсійного фонду України;

6.4 копія документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної 2 ремонтної бази тощо);

6.5 оригінал документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із вивезення рідких побутових відходів за останній рік;

6.6 копія технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

6.7 копія довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення рідких побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

6.8 оригінал довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

6.9 копія довідки про проходження водіями медичного огляду;

6.10 оригінал документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів;

6.11 інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення рідких побутових відходів (інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належної якості.

 

7. Територія надання послуг з вивезення рідких побутових відходів повинна розташовуватися у межах Олександрівської територіальної громади. Об’єкти, на які здійснюється вивіз рідких побутових відходів – зливна станція КП «Водоканал» ММР ЗО (місто Мелітополь).

 

8. Вимоги до конкурсних пропозицій - конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

 

9. Конкурсні пропозиції оцінюються за наступними критеріями:

9.1 вартість послуг;

9.2 рівень матеріально-технічного забезпечення учасника конкурсу;

9.3 наявність можливості проводити щоденний контроль за станом транспортних засобів;

9.4 наявність можливості підтримання належного санітарного стану транспортних засобів, що здійснюють перевезення рідких побутових відходів;

9.5 наявність можливості проводити щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті;

9.6 наявність можливості зберігання та охорони транспортних засобів для перевезення рідких побутових відходів;

9.7 кількість працівників відповідної кваліфікації;

9.8 фінансова спроможність учасника конкурсу;

9.9 строки надання послуг;

9.10 наявність досвіду в роботі з надання послуг відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу. Організатор конкурсу протягом 3 робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення. У разі надходження 2 і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом 3 робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів у день їх проведення. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом 3 робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

 

11. Терміни та місце надання конкурсних пропозицій, а також місце, день, час розкриття конверту з  конкурсними пропозиціями.

Місце надання конкурсних пропозицій: Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради, вул.Центральна, 90, с.Олександрівка, Мелітопольський район, Запорізька область, 72445, Спосіб: особисто або поштою.

Кінцевий строк подачі  конкурсних пропозицій: «_25__» листопада                   2021 року до 17 год.00 хв.

Конверт з конкурсними пропозиціями буде розкрито під час проведення конкурсу:

«_01__» грудня 2021 року о 10 год.00 хв. виконавчий комітет Олександрівської сільської ради, с.Олександрівка, Мелітопольський район, вул.Насонова,4 (Будинок культури, 2-й поверх, зала конференцій).