Фото без опису

 

ОБ’ЯВА

Оголошується конкурс

 на посаду керівника

Дівнинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Приазовського району Запорізької області

      

1. Олександрівська сільська рада оголошує конкурс на посаду керівника Дівнинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Приазовського району Запорізької області; с. Дівнинське, вул. Шкільна, 31.

      

2. Умови оплати праці директора:

Посадовий оклад  директора визначається  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями,надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 зі змінами та доповненнями.

 

3. Кваліфікаційні вимоги:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 

4. Для участі у конкурсі необхідно подати:

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографію  та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копію  паспорта громадянина України;
  • копію  документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  • копію  трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
  • довідку про відсутність судимості;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі.
  • інші документи, що підтверджують  професійні та/ або моральні якості.
     

Документи подаються  з 07 липня до  26 липня 2021 року  включно до ВОКМСТАР Олександрівської сільської ради за адресою с. Олександрівка, вул. Центральна, 90.

5. Дата і місце початку конкурсного відбору: 3 серпня 2021 року, ВОКМСТАР Олександрівської сільської  ради.

 

6. Етапи проведення конкурсу:

перевірка  комісією поданих  документів  щодо відповідності встановленим вимогам;
прийняття  рішення про допущення та/або недопущення до участі

у конкурсі 27 липня 2021 р. 
 

ознайомлення кандидатів із закладом освіти – з 27.07 до 30.07 2021 р.

його трудовим колективом

та представниками органів громадського

самоврядування такого закладу

 

оприлюднення на веб-сайті Олександрівської сільської ради переліку осіб, допущених до участі у конкурсному відборі  - 28.07.2021 р.

 

проведення письмового тестування            -        3 серпня 2021 року

перевірки професійних компетентностей

шляхом письмового

виконання ситуаційного  завдання,

публічна  та відкрита  презентація

перспективного плану  розвитку закладу освіти,

а також надання відповідей на запитання

членів конкурсної комісії в межах

змісту конкурсного випробування

 

визначення переможців конкурсу          –            4 серпня 2021 року

укладання договорів

з переможцями конкурсу                          –         6 серпня 2021 року

 

 

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та  приймати документи для участі в конкурсі:

 

в.о. начальника ВОКМСТАР Борова Н.Є.,

(тел.)0662656624;doshkillya_osvita@ukr.net