Відповідно до ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»  оператори ринку харчових продуктів, які провадять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язані зареєструвати потужності, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та обігу. 

Державній реєстрації підлягають потужності з роздрібної торгівлі харчовими продуктами, виробництва продуктів харчування нетваринного походження або виробництва продуктів харчування, інгредієнтами яких є переробленні продукти тваринного походження, заклади ресторанного господарства, транспортування, потужності первинного виробництва (землісільськогосподарських угідь, мисливські господарства, ставки, пасіки, ферми з утримання сільськогосподарських тварин, збір врожаю диких рослин), тощо.

https://kr.gov.ua/ua/osximage/pg/200819598677528_n_2o

Державна реєстрація потужностей проводиться в територіальних органах Держпродспоживслужби за місцем знаходження потужностей. Заява подається оператором ринку не пізнішеніж за 10 календарнихднів до початку роботи потужності. Оператор ринку зобов’язаний надати до територіального органу заяву, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцепроживання оператора ринку, назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єктмікро-, малого, середньогоабо великого підприємництва).

Порядок проведення державної реєстрації потужностей затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства Українивід 10.02.2016 №39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам». Державна реєстрація потужностей здійснюється безоплатно.

 

Нагадуємо,  що відповідно до  ст. 65 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» встановлена відповідальність операторів ринку за порушення законодавства  про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. За виробництво,  зберігання  харчових продуктів на потужностях, незареєстрованих відповідно до вимог законодавства, накладається штраф  на юридичних осіб – у розмірі від 23 до 30  мінімальних заробітних плат на фізичних осіб – підприємців – у розмірі від 8 до 15 мінімальних зарплат.

Звертаємо увагу операторів ринку, що згідно зі ст. 37 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»  забороняється обіг харчових продуктів, вироблених на потужностях, повідомлення про реєстрацію яких не зроблено.

Закликаємо операторів ринку, які не зареєстрували свої потужності, не зволікати з подачею заяв (на паперових або електронних носіях) до Приазовського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (смт. Приазовське вул. Б. Хмельницького, 21), елект. адреса: priazovskiy@gudpss-zp.gov.ua, тел. 0962880232, 0975514498.